تازه ها

نمودار رشد شرکت
50%
نمودار نقدینگی شرکت
69%
افتخارات
92%
مديرعامل و خودارزيابي سازماني
تصاویر
نمایشگاه مجازی
 

.

راه‌های ارتباطی
  • آدرس: گزبرخوار بلوار معلم بن بست حجت پلاک 167- کد پستی : 8344147864
  • شماره تلفن: 03145727608
  • پست الکترونیکی: Rastakpishroo@gmail.com

  • وب سایت: https://rastakpishro.com

120

منحني 1

1161

منحني 2

500

منحني 3

1150

منحني 4

محصولات