فراخوان ایده شو

 

معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در رویکردهای نوین خود، بنا دارد استفاده از ظرفیت عظیم مردمی را نیز درگیر حل مسائل مختلف حمل و نقل شهری و چالش های آن نماید. از این رو توجه به توان قابل توجه موجود در قشر فرهیختۀ دانش آموزان عزیز که نیروهای نخبگانی و آینده سازان این مرز و بوم هستند، جایگاه ویژه ای خواهد داشت. به این ترتیب «رویداد ملی ایده شوی حمل و نقل دانش بنیان پاک» بنیان نهاده شد.

این رویداد در محورهای زیر برگزار می گردد:

  • افزایش مطلوبیت استفاده از حمل و نقل عمومی
  • توسعه و تجاری سازی وسایل نقلیه پاک
  • کاهش تصادفات درون شهری
  • رعایت قوانین و بهبود رفتارهای ترافیکی

ارسال ایده ها

ارائه ایده باید به گونه ای باشد که به طور خلاصه و گویا، بخش های کلیدی ایده را بیان کند. از جمله به مساله و هدف مورد نظر، وضعیت فعلی، راهکار پیشنهادی ایده و جزئیات مهم آن، توجیه اقتصادی، ملزومات فنی و دانشی و … اشاره کرد که بنا به ایده شما تعدادی یا همه موارد طرح شده را در بر می گیرد که در قالب فیلم کوتاه 3 دقیقه ای ارائه می شود.

فرایند اجرایی

1- ارسال آثار و ایده ها تا 4 اسفند ماه
2- بررسی ایده ها و داوری مرحله اول
3- ارسال اطلاعات تکمیلی و داوری مرحله دوم
4- برگزاری حضوری مرحله نهایی 
5- داوری نهایی و اهدای جوایز برندگان در اردیبهشت ماه 1403

بخش نهایی در زمان اختتامیه رویداد ملی حمل و نقل دانش بنیان و در محل دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد. در صورت راهیابی ساکنین سایر شهرها به مرحله نهایی، اسکان و پذیرش ایشان از طریق رویداد انجام خواهد شد.