با توجه به لیست نیازهای عنوان شده در صفحه مربوط به هر استان، شرکت یا مجموعه ای دارای طرح، پیشنهاد و یا محصولی برای حل این نیازمندیها می باشد می بایست فرم زیر را تکمیل و ارسال نماید.

فرم ثبت اطلاعات

"*" indicates required fields

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 100 MB.

    اتتخاب موضوعات و شهر مورد نظر

    در صورت تعدد نيازمندي ها در شهرهاي مختلف لطفا روبروي موضوع نام شهر را در پرانتز درج بفرماييد.